Takviye Edici Gıdalar Haccp Sistemi

Takviye Edici Gıdalar HACCP Sistemi

Son zamanlarda takviye edici gıdaların güvenliği, kalitesi ve etkinliği ile ilgili birçok yazı yazılmakta, olumlu ve olumsuz birçok haber yayınlanmakta ve uzmanlar tarafından farklı görüşler bildirilmektedir. Ne yazık ki, bu konudaki doğru ya da yanlış her gelişme, genellikle olumsuz yöndedir. Bunun sonucu olarak, bu konuyla ilgili yeni, kapsayıcı ve etkili çalışmaların yapılmaya başlandığını görüyoruz. Sanayi ve ticaret kuruluşları takviye edici gıdalar ile ilgili presedürlerin yeniden düzenlemesine yeniden karar vermiştir. Bu çerçevede, takviye edici gıdalar endüstrisinde HACCP’nin de (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) etkin şekilde uygulanması alınan kararlar arasındadır. Ayrıca Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzında Haccp Sisteminin etkin şekilde uygulanması zorunludur.
HACCP, biyolojik, kimyasal ve fiziksel tehlikelerin analizi ve kontrolü ile gıda güvenliğinin ele alındığı bir yönetim sistemidir. Bu sisteme hammadde üretimi, tedarik ve elleçleme, imalat, dağıtım ve bitmiş ürünlerin tüketimi dahildir.
Takviye edici gıdalarda HACCP sisteminin zorunlu bir şekilde uygulanması, bu sektörde farklı fikir ayrılıklarının oluşmasına neden olmuştur. Ancak, HACCP’nin diğer kalite programlarına çok değerli katkılar sağlayacağı konusunda genel bir fikir birliği vardır. Endüstrinin HACCP’yi çok daha geniş bir ölçekte kabul etmesi, uygulaması ve takip etmesi önerilmektedir. Takviye edici gıda sektöründe birçok risk ve tehlike bulunduğundan, ayrıca içeriği ve güvenirliliği henüz tam anlamıyla saptanmamış farklı bileşenler kullanıldığından, sektör genelinde HACCP planlarının uygulanmasının bu tehlikeleri tespit edeceği ve güvenli olmayan ürünlerin pazara girmesini engelleyecek kalite güvence planları geliştireceğine inanılmaktadır. Bunun yanı sıra, HACCP’yi uygulayan firmaların rekabet avantajı da sağlayacağı düşünülmektedir.
Takviye Edici Gıdalar HACCP Sistemi, gıda ya da besin takviyesi konularındaki güvenlik tehlikelerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü için geliştirilmiş çeşitli temel ilkelere dayalı sistematik bir yaklaşımdır. Geçerli bir HACCP planının ön koşulu, tesislerin, personelin ve üretim standartlarının güvenli bileşenler ve / veya ürünler üretmek için yeterli olduğundan emin olmak için kapsamlı ve tutarlı İyi Üretim Uygulamalarından (GMP) faydalanmaktır. Bu nedenle, Takviye Edici Gıdalar HACCP Sistemi ‘ni kurmadan önce bir işletmenin GMP programını en iyi şekilde uygulaması ve gerekli çalışmaları tamamlamış olması önem taşımaktadır.

İlgili Makaleler