Treifah koşer değil yemek anlamına gelir. Terim genellikle tüm gıdalar, damarları ve koşer olmayan eşyaları ifade etmek için kullanılır.

Traiboring et yasak yağ ve damar kaldırma sürecini ifade eder. Kashering bir sonraki aşaması için hazırlıklı olmak için, yani, tuzlama işlemi için buraya tıklayın “Dikkat: Glatt Her zaman Kosher olmayabilir”.

Pas Yisroel Maşgiah tarafından açık olduğundan fırınlarda hazırlanan pişmiş mal anlamına gelir.

Pareve – nötr, kümes hayvanları hiçbir türevleri içeren bir ürün gösterir, et veya süt maddeler ve bu nedenle et, tavuk ve süt yemek ya ile yenebilir. Pareve öğeleri tüm meyve, sebze, baklagiller, tahıllar, yumurta, koşer balık, vb

Orla meyve ağaçlarının herhangi bir meyve yemeğim önce üç yıl beklemek Tevrat emir ifade eder. Bu dönemin yasak meyve olarak bilinir.

Milchig – süt, bunların hazırlanmasında kullanılan süt ürünlerinin yanı sıra yemekler, mutfak eşyaları ve ekipmanları ifade eder.

Mikvah, toplama, su daldırma amacıyla toplanan olduğu bir yapı, bir ritualarium, ifade eder.

Mehadrin koşer denetim en sıkı düzeyini ifade eder.

Kosher İbranice kelime anlamı uyum ya da olan malzemeler ve üretim prosedürleri Yahudi beslenme kurallarına uygun uygun, tayin besinlerdir.

Kli rishon, kelimenin tam anlamıyla ilk kap, yemek pişirmek için kullanılan bir kap, pişirme veya kızartma yiyecek veya sıvı anlamına gelir ve bu sıcak yiyecek veya sıvı içerir. Sıcak yemek veya sıvı ikinci bir kap içine kli rishon aktarılır, bu kap bir kli sheni denir. Bir kli shlishi sıcak yemek veya sıvı aktarılır içine üçüncü kap olduğunu.

Kashruth – koşer olma durumunu ifade eder.

Genellikle koşer et ve kümes hayvanları üretiminde kullanılan tuzlama ve iliklerine işlemleri uygulanan koşer, yapmak – Kaşar. Terim aynı zamanda bu koşer gıda hazırlanmasında kullanılabilir, böylece olmayan bir koşer tesis veya kap kosherization prosedürü tanımlamak için kullanılır.

Bir Haham ya da koşer denetim kuruluşu tarafından verilen koşer ürün veya maddenin belgelendirilmesi.

Kelimenin tam anlamıyla Hashgacha, denetim, genel olarak koşer denetim anlamına gelir.

Kelimenin tam anlamıyla Halacha, yol o yürüyor. Bu Yahudi Hukuku, Yahudiler İncil emir, Hahamlar direktifleri ve bağlayıcı gümrük de dahil olmak üzere, takip bağlı olan kural ve uygulamaların tam vücut anlamına gelir.

Glatt pürüzsüz anlamına gelen Yidiş kelime, ve olan akciğer koşer kesilen hayvanlardan sığır eti ifade eder yapışıklıklar ücretsizdir. Koşer, tüm et ürünleri olması talebin sadece yüksek standartları kabul çok sıkı olan Kosher tüketiciler “glatt.” Terim genellikle yanlışlıkla koşer sertifikası daha rahat bir düzeyde hangi olanlardan kashruth daha yüksek standartlara sahip gıda maddeleri ayırt etmek için kullanılır. “Dikkat: Glatt Her zaman Kosher olmayabilir”

Fleishig – et, et ve kümes hayvanları ürünleri, hem de bunların hazırlanmasında kullanılan Züccaciye ve mutfak eşyaları gösterir.

Cholov Yisroel sürekli Hahamlar gözetiminde olmuştur peynir ve yağsız kuru süt tozu dahil olmak üzere, tüm süt üretim anlamına gelir.

Chodosh, kelimenin tam anlamıyla, yeni, Fısıh önce kök almadığını tahıl (buğday, arpa, yulaf, çavdar, ve yazıldığından) ifade eder . Bu “yeni tohum” denir.

Bishul Yisroel, yangın ışığa Maşgiah için gerekli olan belirli gıdaların hazırlanması anlamına gelir.

Batul – iptali için. Bir gıda küçük bir miktar yanlışlıkla farklı bir gıda daha büyük bir miktar içine karıştırıldığı zaman batul bir durumu ifade eder. Bu oran 60 kısım ya da daha az bir parçası olduğu zaman, daha küçük bir madde genellikle geçersiz olarak kabul edilir.

(İbranice Pesah) Yahudiler’de Mısır’daki kölelikten kurtuluşun anısına her yıl 8 gün kutlanan bayram.
Tarihçe, Tevrat’a göre Mısır’da Firavun’un köleleri olarak kullanılan ve üzerlerine ağır işler yüklenen Yahudiler, Tanrı’nın yardımıyla Musa’nın önderliğinde Mısır’dan çıkarlar. Ancak bu çıkış o kadar acele ve apar topar olmuştur ki, Yahudiler kendileri için hazırladıkları ekmeklerin hamurlarının mayalanmasını beklemeden pişirirler. Bu yüzden, bu bayramda mayalı hiçbir ürün tüketilmez. Pesah boyunca museviler mayasız hamurdan yapılmış matsa adındaki ekmeği yerler.
Yasaklar: Yahudiler Hamursuz Bayramı’nda hiçbir kabaran veya mayalanan ürünü tüketemeyecekleri gibi, buğday, arpa, darı, yulaf, çavdar adı verilen tahılları ve bundan üretilmiş yan ürünleri de (makarna, bira, ekmek, vb.) evlerinde bulunduramazlar.
Hamursuz Bayramı’ndan önce evde büyük bir temizlik yapılır. Her taraf elbiselerin ceplerine kadar aranarak bu türden ürünlerin bulunmaması sağlanır. Evde bulunan bu türden ürünler satılabilir, bayram sonrası tekrar satın alınabilir. Ancak evde unutulmuş bu türden bir ürün bayramdan sonra bulunsa dahi yenmez.
Hamursuz Bayramı’nda Sofra: Hamursuz Bayramı’nın ilk iki ve son iki gecesi akşam evde ziyafet düzenlenir. Bu sofraya Seder adı verilir. Sofrada Hamursuz Bayramı’na özgün yiyecekler bulunur ve Mısır’dan çıkışın hikâyesini anlatan Agada diye bilinen hikâyeler okunur.

Musevilikte Musevi Takvimi’nin ilk ayı olan Tişri ayının 10. günü yaklaşık 26 saat boyunca tutulan büyük oruçtur ve Kefaret günü olarak da adlandırılır.
Museviliğe göre bir insanın kaderi bir yıl önceki hâl ve hareketlerine göre yazılır. Bir yıl boyunca iyi ve hayırlı işler işleyen kişilerin kaderi bir yıl sonra için iyi yazılır.
Musevi Yılbaşısı olan Roşaşana ile Yom Kippur arasındaki 10 gün boyunca bir vicdan muhasebesi yapılır ki buna İbranice teşuva (geriye dönme) denir. On gün boyunca, o yıl içinde yapılan tüm hatalı davranışlar gözden geçirilir insanlara karşı yapılan haksızlıklar için insanlardan özür dilenir ve helalleşilir. Tanrı’ya karşı işlenen suçlar için de tövbe edilir. 9. günün akşamı güneş batmadan bir saat önce oruca başlanır. 26 saat aralıksız sürecek olan oruç boyunca yemek yemek ve içmek, yıkanmak, parfüm sürünmek, çalışmak, ateş yakmak yasaktır. Güneşin batmasıyla Sinagog’a gidilir ve 2 saat süren dini törenden sonra eve dönülür ve yatmadan tekrar vicdan muhasebesi yapılır.
Sabah erkenden kalkıp Sinagog’a gidilir ve yaklaşık 12 saat boyunca Sinagog’da aralıksız Yom Kippur için yapılan dualar, tövbeler ile vakit geçirilir. Güneşin batmasından yaklaşık 40 dakika sonra Tokea adı verilen kişi koçboynuzundan yapılmış bir boruyu (Şofar) çalarak orucun bittiğini ilan eder. Bu oruç yaklaşık 25-25.5 saat sürer.
Şofar’ın çalınmasıyla birlikte tören sona erer ve Tanrı’nın insanların gelecek yıl için kaderini yazdığına ve iyi kişileri hayat kitabına (Sefer Hayim) yazdığına inanılır.

İbrani takvimine göre Kislev’in 25. günü başlayıp sekiz gün süren bir Musevi bayramı. Ayrıca Işık Bayramı ya da Yeniden Adanma Bayramı olarakta anılır. Hanukkah sözcüğü İbranice “adama, ithaf etmek” anlamlarına gelir.
Bu bayram, Gregoryen takvimiyle Aralık, Kasım sonu, ya da çok ender olarak Ocak başına denk gelir. Bayramda, hanukiyalar yakılır. Birinci gün bir tane, ikinci gün iki tane yakılır ve bu böylece bayram boyunca devam eder.
Kudüs’te bulunan Tapınak IV. Antiochus (Antiyokus) tarafından ele geçirildi. Talmud’a göre Makabeler Tapınak’ı geri aldılar. Tapınağı Tanrı’ya yeniden adadıklarında Tapınak’taki kutsal ateşe sadece bir günlüğüne yetecek kadar kutsanmış zeytinyağı mevcuttu. Bununla birlikte, Musevi inancına göre, bu yağ tam sekiz gün boyunca ateşi besledi ki bu süre de yeni kutsanmış zeytinyağı üretmeye yetecek bir süreydi.

Musevi takvimine göre yılbaşıdır ve dünyanın her yerindeki Museviler tarafından bayram olarak kutlanır.
İki gün süren bayram boyunca ailece yemek yeme ve ballı elma veya elma reçeli yeme adetleri vardır. Sinagog’da bayram’ın ikinci sabahı senenin iyi geçmesini dilemenin sembolü olarak koçboynuzundan yapılan Şofar isimli çalgı çalınır. Roşaşana’nın kutlandığı gün boyunca Yahudilerin haftalık tatil günü olan Şabbat günü yani cumartesi günü olan yasaklar geçerlidir. Roşaşana’nın kutlandığı gün yıldan yıla değişmektedir.

Yahudi anneden doğan veya resmi işlemlerden geçerek Yahudilik dinine kabul edilen herkes Yahudi’dir.
Önemli bir nokta, Yahudi olmanın inançla veya davranışlarla ilgili olmadığıdır. Anne ve babası Yahudi olmadığı halde Ortodoks (dindar) Yahudiler gibi düşünüp yaşayan ve Yahudiliğin her emrini yerine getiren bir kişi eğer bu dine geçmek için gerekli resmi uygulamadan geçmemişse, en liberal Yahudilerin gözünde bile Yahudi sayılmaz. Buna karşılık eğer bir kişi Yahudi anneden doğmuş ise, Yahudi dininin gereklerini yerine getirmese veya ateist bile olsa, en dindar Yahudilerin gözünde dahi Yahudi sayılır. Bu sebeple Yahudilik dinden çok bir milliyet, Yahudi olmak ta bir uyrukluk gibi algılanabilir.
Bu durum Yahudiliğin ilk dönemlerinde saptanmıştı. Tevrat’ta “aranızda yaşayan yabancılar”, “dürüst din değiştirmişler” veya “dürüst yabancılar” gibi terimler yer alır. Bunlar Yahudiler arasında yaşayıp Yahudi olmayan, resmi olarak din değiştirmeden Yahudilik inancının ve gereklerinin tümünü ya da bir bölümünü benimseyen, uygulayan kişilerdir. Yahudiliğe geçtikten sonra bir kişi özel olarak adlandırılmaz; o artık Yahudi doğmuş herhangi biri kadar Yahudi’dir.

Aşkenazlar Almanya, Fransa ve Doğu Avrupa’da yaşayan veya onların soyundan gelen Yahudilerdir. Sefaradlar ise İspanya, Portekiz, İtalya, Yunanistan, Türkiye, kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşayan Yahudiler ve onların soyundan gelenlerdir.
1400’lere kadar İberik yarımadası, kuzey Afrika ve Ortadoğu, Yahudilerin seyahat etmelerini genel olarak serbest bırakan Müslümanların kontrolü altındaydı. Yahudiler 1492’de Hıristiyan hükümdarlar tarafından İspanya’dan kovulunca, birçoğu Hollanda, İtalya, Balkanlar, Türkiye (Osmanlı İmparatorluğu), kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerindeki toplulumlar tarafından kabul edildiler.
“Aşkenaz” terimi İbranicede “Almanya”, “Sefarad” da “İspanya” kelimesinden türemiştir.
Sefaradların inancı temelde Ortodoks Yahudilikle bağdaştığı halde bazı dini kanunları (Alaha) yorumlama tarzı Aşkenazlarınkinden farklıdır. Bu farklardan birine örnek: Hamursuz (Pesah) bayramı boyunca doğulu Sefaradlar pirinç, mısır ve bakliyat yiyebilirlerken, Aşkenazların bu yiyeceklerden sakınmasıdır.
Sefaradlar tarih boyunca yaşadıkları bölgenin, (Yahudi olmayan) yerel kültürüyle Aşkenazlardan daha fazla kaynaşmışlardır. Aşkenaz Yahudiliğin geliştiği Hıristiyan yörelerde ise Hıristiyanlarla Yahudilerin arası genellikle gergin olup, Yahudiler kendi dinlerinden olmayan komşularından ayrı duruyorlardı. Sefarad Yahudiliğinin geliştiği İslam ülkelerinde ayrımcılık ve baskı çok daha seyrekti. Sefarad düşünce ve kültürü Müslüman ve Yunan felsefe ve biliminden çok etkilendi.
Sefarad dua ayinleri Aşkenazlardan değişiktir ve Sefaradlar farklı melodiler kullanırlar. Ayrıca Sefaradların bayram görenekleri ve geleneksel yemekleri de Aşkenazlardan farklıdır.
Birçok kişinin uluslararası Yahudi dili olarak bildiği Yidiş aslında Aşkenaz Yahudilerinin dilidir. Sefaradların kullandığı dil olan Ladino ise, kökleri İspanyolca ve İbranice’den gelen bir dildir. Tıpkı Yidiş’in Almanca ve İbranice’den geldiği gibi…

Sinagoglar kâh meraktan, kâh Yahudi bir arkadaşının kutlama törenine davetli olduğundan, sebebi ne olursa olsun gitmek isteyen herkese açıktır. Sinagoga giderken kiliseye veya camiye gider gibi resmi ve kapalı giyinilir. Erkekler takke giymelidirler. Takkeler kapının girişindedir. Bazı sinagoglarda evli kadınların da başını örtmesi gerekir. Yahudi olmayanlar tallet (dua şalı) veya tefillin giymezler. Ortodoks sinagoglarda kadınlarla erkekler ayrı oturur.

Kosher, Musevi dinine mensup toplumun gıda maddelerinde aradığı yene bilirlik iznini belirtir. Dini kurumun denetim ve izni ile verilir. İslam’da helâl ve haram kavramları hayatın bütün safhalarını içine alır. Kosher ise sadece gıda ile sınırlıdır. Gıda bağlamında, helâle benzer manası olabilir, fakat tıpatıp helâl kabul edilemez. Örneğin, eti helâl ve helal kesim etin, şarapla muamele edilmesi Kosher şartına uygun olduğu halde, böyle bir et ürünü haramdır. Dolayısı ile Kosher damgalı bir ürün alkol ihtiva edebilir.
Etlerin kesimi hahamların nezaretinde de olsa kesim esnasında Allah’ın ismi anılmamaktadır. Bunlar ve daha birçok farklılıklar Kosher ürünlerini en azından şüpheli hale getirmektedir.
Bu sebeple, ecnebi ülkelerde bulunmak durumunda olan Müslümanlar Kosher damgalı ürünleri de dikkatli bir seçime tabi tutmalıdır.

Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını göstermekte olup; kalite, hijyen ve güveni simgelemektedir. İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen “koşer sertifikaları” aranmaktadır.
Bu sertifika Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ürünlerin yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık durumuna göre kurallar katılaşabilmektedir.
Bazı ürünler için ülkemizdeki Hahambaşılıkça verilen sertifika yeterli olmakla birlikte, dinen kritik konumda olan (özellikle et-süt ve mamulleri) ürünlere İsrail’deki din otoritelerinin yerinde çalışma yaparak caizlik kazandırması gerekmektedir.

Yahudi inanışına göre Tanrı öyle emrettiği için uyulması gerekmektedir.

Bu kuralları öğrenerek ve onlara uyarak. Ayrıca KOSHER BELGELİ ürünleri tüketerek riayet edilecektir.

Yemek üretilen ve yenilen her yerde geçerlidir.

Yahudiler için geçerlidir.

Yahudi dinince yenilmesine izin verilen gıdalarla ilgili özel kurallardır.

1. Tırnağı yarık olmayan ve geviş getirmeyen dört ayaklı hayvanların et ve sütleri yasaktır. Buna göre karada yaşayan hayvanlardan “çatal ve yarık tımaklı olup geviş getirenler” temiz kabul edilip yenilme’sine izin verilen türlerdir. Her iki özelliği birlikte taşımadığı için- deve, kaya porsuğu, tavşan ve domuz- bu kapsamının dışında tutulmuştur.Genel olarak söylemek gerekirse, yenilmesine izin verilen hayvanlar otçul hayvanlar olup vahşi-etobur hayvanlar yasak kapsamındadır. Hayvanın canı kabul edilen kan yeme yasağı da bu kapsam içerisinde sayılabilir.
2. Pulları ve yüzgeçleri bulunmayan balıkların etleri yasaktır. Başka bir ifadeyle, en az bir yüzgeci ve kolayca çıkarılabilen bir pulu olan ve sadece suda yaşayan türler, temiz ve yenilebilir kabul edilmiştir.Dolayısıyla kabuklu deniz ürünleri ile amfibik (hem karada hem de suda yaşayan) hayvanlar koşer değildir.
3. Tevrat’ta isimleri sayılan 24 kuş türünün eti ve yumurtası yasaktır. Buradan hareketle yasak kapsamında sayılmayan tüm kuşların yenilebileceğine hükmedilmiştir. “Pis bir şeyden sadır olan şeyler de pistir” ilkesi gereği, etinin yenmesi yasak olan kuşların yumurtları da yasak kabul edilmiştir.
4. Dört ayaklı ve kanatlı olup ayaklarını sıçramak için kullanan bazı böcekler hariç, tüm böcekler ve sürüngenler yasaktır. Fakat günümüzde izin verilen çekirge türleri kolayca tanınamayacağı için, pek çok kimse tarafından yenilmemektedir. Arı yasak bir böcek olmasına rağmen,arının yapmış olduğu bal “taşınan öz” olarak görüldüğü için yenilmektedir.
5. Bütün meyve ve sebzeler koşer olup2 et veya sütle yenilebilmektedir.
6. Etin sütlü ürünlerle pişirilmesi ve yenilmesi yasaktır. Tevrat’ta “oğlağı anasının sütünde pişirmeme” hükmü, “eti sütte pişirmeyin” şeklinde yorumlanmıştır. Hatta semaları birlikte pişmemişlerse bile her türlü et-süt karışımını yemek yasaklanmıştır. Etti ve sütlü gıdalan birlikte pişirmenin ve bu karışırndan aynı öğünde yemenin yasaklılık süresi tartışmalıdır. Musa ibn Meymun (Maymonides) ve bazı Yahudi bilginler, etti yedikten en az altı saat soma sütlü gıdalar yenilebileceğine hükmederken, bazı Yahudi otoriteler daha az bir zamanın gerekliliğini vurgulamışlardır. Doğu Avrupa ve Saferad Yahudiler, İbn Meymun’u takip ederken, bazı Alman Yahudileri üç saati, bazılan ise bir saati yeterli görmüşlerdir.
7. Kendiliğinden veya yaralanarak ölen hayvanlar (leş); Şohet tarafından kesilmeyen koşer hayvanların eti veya Şohet tarafından kurallara uygun olarak kesilen, ancak somadan bir kusur ve hastalığı ortaya çıkan hayvanların etleri yasaktır. Tevrat’ta Yahudilerin leş yemesi yasakla rurken, onu, yemesi için şehirdeki yabanaya (Ger Toşav) vermesine veya yahancıya satmasına izin verilmiştir. Bunun dışında Tevrat’ta yasak bir yiyecekten, satarak fayda sağlamlabileceğinin açıkça ifade edildiği başka örnekler de vardır. Örneğin, Çıkış’ta yer alan “kırda parçalanmış hayvanların (terefa) etinin yenilmemesi, köpeklere atılması” cümlesindeki “köpeklere atılması” ifadesi ile Levililer de geçen “kendiliğinden ölen ya da yabani
hayvanların parçaladığı bir hayvanın içyağının (helev) yenilemeyeceği, ancak başka amaçlar için kullanılabileceği” cümlesindeki “başka amaçlar için kullanılabileceği” ifadesi, en genel anlamda, “bu eti/iç yağını yemekte sakınca görmeyecek Yahudi olmayan birisine satılarak bir yarar sağlanabileceği” şeklinde yorumlanmıştır. Ancak bu durum, koşer olduğu halde, sonradan koşer olmasını engelleyen bir kusur ortaya çıkan ve Yahudilerce yenilmesi yasaklanan şeylerle ilgilidir. Yoksa bir Yahudi nin koşer olmayan bir hayvanı, yabancıya da olsa satması yasaktır.
8. Şarap, yabancılar tarafından üretilmiş veya putlara sunulmak üzere hazırlanmışsa yasaktır. Değilse, günlük gıdanın bir parçası, dini bayramların vazgeçilmez neşe kaynağı, keder giderici ve yüreği neşelendiren bir araçtır.

Kosher sertifikası, gıdaların koşer olmasını sağlar, ya da başka bir deyişle, dikkatli Yahudiler tarafından tüketimi için uygun olan bir sürecin belgelendirilmesi ve veya yerinde tetkikidir. Kosher Yahudi geleneğinde köklü bir dini diyet uygulama anlamına gelir. Sanılanın aksine, koşer gıda Yahudi mutfağı ifade etmez. Bu sebeple bu dini kuralların yerinde denetimi ve tetkiki sonucunda gıda ürünlerinin uygunluğunun tespitidir.

1. Haşere İle Mücadele: İşletme içinde ölü ya da diri herhangi bir böcek tespiti o işletmenin Kosher sertifikasına veda etmesi anlamına gelmektedir. Sadece sahada değil, üretim kayıtları için de geçerli olan bu kural Kosher denetimlerinin olmazsa olmazı, toleransın sıfırlandığı bir koşuldur.
2. Üretimin Bir Haham Tarafından Başlatılması:  Bu husus kapsamında, firmanın üretimi ya bir Yahudi tarafından yapılır ya da üretim Yahudi tarafından başlatılır. Böylece üretim kutsanmış olarak kabul edilir.
3. Passover (Hamursuz) Bayramı: 8 gün süren bayram boyunca Yahudilerin hamurlu gıdaları tüketmesi yasaktır. Bu sebeple tüketilen ürünlerin passover bayramına uygunluğu için ekstra bir denetim ile beraber üretilen gıdaların içeriğinde un ve türevlerinin bulunmadığının belirlenmesi gerekmektedir.
4. İşaretleme ve Etiketleme: Kosher sertifikasını alan ürünleri sembolize etmek amacıyla belirlen şekiller( denetleme için başvurulan ajansa göre değişir) etiket üzerinde belirtilmek zorundadır. Ayrıca bu sembollerin etikette görülmesi ürünün albenisini arttıran önemli bir faktördür.
Burada üzerinde durulması gereken en önemli nokta; etiketin hazırlanış aşamasıdır. Mutlaka ve mutlaka Kosher Sertifikasyon Ajansı görevlilerinin yardımı istenip, etiket öyle hazırlanmalıdır.
5. Genel Hijyen Kuralları: Gıda üretimi yapılan tesislerde, üretim alanlarının temiz olması, bu tür yerlerde oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebilmesi açısından önemlidir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin üretildiği, satış ve toplu tüketiminin yapıldığı, depolandığı iş yerlerinde teknik ve hijyen kurallarına uyulmaması sonucu ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlı etmenlere karşı insan sağlığının korunması, çalışan personelin ve gıda maddeleri ile temas edecek malzeme, alet ve ekipmanın hijyen kurallarına uygunluğunu temin etmek ve düzenli olarak hijyen kurallarına uymak Koşher Belgelendirmesinin yapılabilmesi için en önemli parametrelerdir.

Ürünlerinin Musevi kurallarına göre hazırlandığını göstermekte olup; kalite, hijyen ve güveni simgelemektedir. İsrail’e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen “Koşer Sertifikaları” aranmaktadır.
Koşher Sertifikası Musevi dini mensuplarının yoğun olarak yaşadıkları ülkelere ihracatta da önemli bir unsur olarak görülmektedir. Ürünlerin yöneldiği İsrail pazarlarındaki dindarlık durumuna göre kurallar katılaşabilmektedir. Bazı ürünler için ülkemizdeki Hahambaşılıkça verilen sertifika yeterli olmakla birlikte, dinen kritik konumda olan (özellikle et-süt ve mamulleri) ürünlere İsrail’deki din otoritelerinin yerinde çalışma yaparak caizlik kazandırması gerekmektedir.
Gıda ürünlerinin dışında, Koşer Sertifikası şartının, yaygın olmamakla birlikte, bazı temizlik-hijyen ürünlerinde, tekstil ürünlerinde ve elektrikli ev aletlerinde de arandığı durumlara rastlanmaktadır.

Koşher Belgesi Duyuru!

İsrail'e ihraç edilecek gıda ürünlerinde Musevi dinine uygunluğu belgeleyen "koşer - kosher belgesi” aranmaktadır.

Teklif Al
Akre Group®

Sormak İstedikleriniz

Bildiğiniz üzere Kosher Belgesi Musevi inancına uygun olarak üretilmiş ürünlere verilen bir belgedir. Bizler Kosher Belgelendirme aşamalarında firmanızın denetime hazırlığından, belgelendirme işleminin tamamlanması süreçlerinin tamamında sizlere en yüksek kalitede hizmet veriyoruz. Kosher Belgelendirme konusunda iletişim formumuzu eksiksiz bir şekilde doldurarak danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz. Ürünlerinizi sertifikalandırılması konusunda sizlere en uygun çözümü bulmaya yardımcı olacağız.

Hafta İçi, 8:00 - 18:00
Hafta Sonu, 9:00 - 16:00
Pazar ve Özel Günler, Kapalı