İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamaları

İyi Üretim Uygulamaları (Good Manufacturing Practices – GMP), gıda, ilaç, kozmetik, tıbbi malzemeler vb gibi ürünlerin güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir şekilde üretilmesi için gereken temel operasyonel ve çevresel koşulların belirtildiği bir çerçevedir. Malzemelerin, ürünlerin ve ambalajların güvenli bir şekilde kullanılmasını ve üretilen ürünlerin uygun bir ortamda işlenmesini sağlamaktadır.
GMP, üretim sırasında personel ve çevre ile ilgili tehlikeleri ele almaktadır. Herhangi bir ürün güvenliği sistemi için kalıcı ve sürdürülebilir bir zemin oluşturmaktadır. GMP, gıda sektöründe bütün hatlarıyla uygulandıktan sonra, gıda işleme adımında, bileşenleri ve ambalaj malzemelerini etkileyebilecek tehlikeleri kontrol altına almak için Tehlike Analizi Kritik Kontrol Noktası (HACCP) sistemi de uygulanabilmektedir. Sonuç olarak GMP İyi Üretim Uygulamaları gıda, ilaç, kozmetik, medikal cihaz gibi insan sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerin güvenilir koşullarda ve sistemlerde üretilmesi için hazırlanmış, ürünün hazırlanmasından dağıtımına kadar her aşamasında kontaminasyon olasılığını önleyen bir sistemdir.

İyi Üretim Uygulamaları Kapsamındaki Konular

GMP, bir üretim tesisinde birçok farklı konuyla ilgili detayları ve temel kuralları belirlemektedir. GMP’nin kapsamındaki konuları şu şekilde özetleyebiliriz;
1-) Çevresel kontrol (tesisler): binanın yeri, tasarımı ve yapımı, iç dizaynı, ekipmanı, su temini
2-) Personel uygulamaları: kişisel hijyen, el yıkama, giysi / ayakkabı / şapkalar, yaralanmalar, hastalık belirtileri, kimyasal madde kullanımı
3-) Nakliye, teslim alma, dağıtma, depolama: nakliye araçları için denetim prosedürleri; yükleme, boşaltma ve depolama uygulamaları; gelen ürünler için denetim prosedürleri; nakliye koşulları; iade ve kusurlu ürünler; alerjen kontrolü; kimyasal depolama; atık yönetimi
4-) Haşere kontrolü: Binanın dış ve iç kısımları için izleme prosedürleri ve böcek ilaçlarının kullanımı
5-) Sanitasyon: temizlik ve sanitasyon prosedürleri ve operasyon öncesi değerlendirmeler
6-) Ekipman bakımı: ürün güvenliğini etkileyebilecek tüm ekipman ve aletlerin önleyici bakımı ve kalibrasyonunu açıklayan prosedürler (bu ekipmanlar arasında termometreler, termokupllar, ölçüm cihazları, dedektörler, ölçekler, pH metreler vs yer almaktadır.)
7-) Ürünlerin geri çekilmesi ve izlenebilirlik: nihai ürünlerin uygun şekilde kodlanmasını ve etiketlenmesini sağlayan prosedürler; gelen malzemeler ve geri toplanan ürünlerin doğru şekilde alınması, değerlendirilmesi ve izlenmesi için gerekli prosedürler
8 -) Su güvenliği: su, buz ve buhar için su güvenliği izleme prosedürleri ve ürün işlemede kullanım için uygun olmasını sağlayan su arıtma prosedürleri.

İlgili Makaleler