Takviye Edici Gıdalar Kayıt İşlemi

Takviye Edici Gıdalar Kayıt İşlemi

Takviye edici gıdalar kayıt işlemi, T.C Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 18/06/2018 tarihinde yayınlanan Takviye Edici Gıdaların Onay İşlemleri Uygulama Talimatı ile zorunlu hale getirilmiştir. Bu bağlamda, gıda üreticileri tarafından piyasaya sürülecek her türlü takviye edici gıda için onay alınması gerekmektedir. Bu onaylar için yetkili mercii T.C Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleridir. Takviye edici gıdalar, yurt içinde üretildiğinde bütün illerdeki il müdürlükleri onay için yetkili iken, yurt dışından ithal edilen takviye edici gıdalarda onay sadece İstanbul ve Ankara il müdürlükleri tarafından alınmaktadır.

Takviye Edici Gıdalar Kayıt İşlemi Nasıl İlerlemektedir?

Takviye edici gıdalar sınıfına giren bir ürün için onay ve kayıt başvurusu yapıldığında, başvurular, il müdürlüleri tarafından başvuru tarihine göre değerlendirmeye alınmaktadır. Başvuruda belirtilen her bir ürün için Takviye edici gıda onay ve değerlendirme formu düzenlenmektedir. Başvurusu dosyasında herhangi eksiklik veya yanlışlık varsa, bu durum başvuru sahibi firmaya bildirilmektedir. Eğer herhangi bir eksiklik / yanlışlık yoksa başvuru yapılan il müdürlükleri, aşağıdaki belirtilen bilgileri Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne  (GGBS) girmektedir. Sonraki adımda onay alınmakta ve söz konusu takviye edici gıdanın kayıt işlemi tamamlanmaktadır.
GGBS’e girilen bilgiler;
1-) Takviye edici gıdanın ismi ve markası
2-) Takviye edici gıdanın içeriği; içinde hangi maddeden yüzde kaç oranında bulunduğu vs.
3-) Takviye edici gıdanın üreticisi ve ilgili gıdayı ithal eden işletmenin alan adı ve URL adresi
4-) Ticari formlar

Takviye Edici Gıdaların Onay ve Kayıt Prosedüründe Önemli Olan Diğer Hususlar

Başvuru yapılan ürün eğer organik değilse, ürün ismi ve markası içerisinde bio, biyo, eco, eko, org vb. gibi ekle bulunmamalıdır. Bunun yanı sıra, takviye edici gıdalar, eğer fason olarak üretilecekse onay ve kayıt için gerekli başvuruyu, fason üretimi yapan ya da yaptıran kuruluşlar yapabilmektedir. Bir takviye edici gıdalar için onay alınmışsa ve ürün ile ilgili bir güncelleme yapılmak istendiğinde, bu durum yine il müdürlüklerine bildirilebilmektedir. Başvuru dosyalarında günlük alım dozları da mutlaka belirtilmektedir.

İlgili Makaleler